(0)

Beverwijk

0251 72 61 69

Rotterdam

010 85 090 10

Indu-Tools en I-Rental bundelen krachten

Met trots maken wij bekend dat Indu-Tools de meerderheid van de aandelen van de in Antwerpen gevestigde industrieel materieelverhuurder I-Rental heeft overgenomen. De zittende directies van beide bedrijven zijn enthousiast over deze bundeling van krachten en zullen de komende tijd samen aan de integratie van beide organisaties werken. Indu-Tools, nu ook al vertegenwoordigd op de Belgische en Duitse markt, en I-Rental, gevestigd op de Belgische en Franse markt, zullen de gezamenlijke verhuurvloot in de diverse landen efficiënter in kunnen zetten en daarmee de service voor onze klanten naar een nog hoger niveau brengen. De focus ligt op een bundeling van de knowhow en de regionale kennis van beide bedrijven. De dagelijkse leiding van zowel Indu-Tools als ook van I-Rental blijft ongewijzigd, daarnaast zal een nieuw opgericht overkoepelend directieteam samen aan diverse integratiethema’s werken. Wij zijn zeer verheugd over deze positieve stap voor de toekomst en kijken uit naar een goede samenwerking en succesvolle integratie van beide organisaties.

Over I-Rental
I-Rental legt zich toe op de integrale voorziening van industriële gereedschappen en tijdelijke nutsvoorzieningen (licht, lucht en stroom), voor zowel contractoren als voor eindklanten, tijdens Turnarounds, projecten en reguliere onderhoudswerken. I-Rental is gevestigd in Antwerpen en heeft daarnaast vestigingen in Zelzate (Gent), Le Roeulx (Bergen), Awans (Luik) en Sandouville (Le Havre – Frankrijk). Bij I-Rental werken ca. 50 medewerkers. Ga voor meer informatie naar www.i-rental.be.

Over Indu-Tools
Indu-Tools is specialist op het gebied van verhuur van machines en gereedschappen binnen de industrie, metaal en offshore en verhuurt onder andere lasapparatuur, pneumatische -, hydraulische – en elektrische gereedschappen, stroom, lucht en licht. Indu-Tools biedt klanten een totaalpakket van services tijdens turnarounds en projecten en ook een bemande on-site shop behoren tot de mogelijkheden. Indu-Tools is gevestigd in Rotterdam en heeft filialen in Beverwijk en op de sites van Esso en Shell te Rotterdam. Bij Indu-Tools werken ca. 50 medewerkers.


Indu-Tools and I-Rental combine forces

We are proud to announce that Indu-Tools has acquired the majority of shares in the Antwerp-based industrial equipment rental company I-Rental. The current boards of directors of both companies are enthusiastic about this concentration of strengths and will be working together in coming weeks to integrate both organisations successfully. Indu-Tools, already represented in the Belgian and German markets, and I-Rental, well-established in the Belgian and French markets, will now be able to use their combined fleet of rental equipment in the various countries more efficiently and, consequently, raise the service offered to our customers to an even higher level. The primary focus is on the combined know-how and regional knowledge of both companies. The daily management teams of both Indu-Tools and I-Rental remain the same, but a newly established overarching management team will be devoting attention to various integration themes. We are extremely pleased about this positive step towards the future and look forward to a rewarding partnership and successful integration of both organisations.

About I-Rental
I-Rental focuses on the integral supply of industrial tools and temporary utilities (light, air and electricity) for both contractors and end customers during turnarounds, projects and everyday maintenance work. I-Rental is headquartered in Antwerp and has branches in Zelzate (Ghent), Le Roeulx (Bergen), Awans (Liège) and Sandouville (Le Havre, France). I-Rental has a staff of around 50 professionals. For more information, visit www.i-rental.be.

About Indu-Tools
Indu-Tools specialises in the rental of machinery and tools for the industrial, metalworking and offshore sectors, including welding equipment, pneumatic, hydraulic and electric equipment, power, air and lighting. Indu-Tools offers customers a total package of services during turnarounds and projects, which includes the possibility of a staffed on-site shop. Indu-Tools is headquartered in Rotterdam and has branches in Beverwijk and at the Esso and Shell sites in Rotterdam. Indu-Tools has a staff of around 50 professionals.


Indu-Tools und I-Rental bündeln ihre Kräfte

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Indu-Tools die Aktienmehrheit des Antwerpener Industrieausrüstungsverleihers I-Rental übernommen hat. Die amtierenden Geschäftsleitungen beider Unternehmen unterstützen diese Bündelung der Kräfte sehr und werden in der kommenden Zeit an der Integration der beiden Organisationen arbeiten. Indu-Tools mit seinen Vertretungen auf dem belgischen und deutschen Markt und I-Rental, das im belgischen und französischen Markt etabliert ist, werden die gemeinsame Mietflotte in den verschiedenen Ländern effizienter nutzen können. Dies wird auch das Serviceangebot für unsere Kundinnen und Kunden weiter verbessern. Der Schwerpunkt liegt auf der Bündelung des Knowhow und der regionalen Kenntnisse beider Unternehmen. Das Tagesgeschäft von Indu-Tools und von I-Rental wird unverändert weiterlaufen und zusätzlich wird ein neu eingerichtetes übergreifendes Management an den verschiedenen Themen dieser Bündelung zusammenarbeiten. Wir freuen uns sehr über diesen positiven Schritt in die Zukunft und blicken einer guten Zusammenarbeit und einer erfolgreichen Integration beider Organisationen entgegen.

Über I-Rental
I-Rental konzentriert sich auf die integrierte Lieferung von Industriewerkzeugen und temporären Versorgungseinrichtungen (Licht, Luft und Strom) für Auftragnehmer und Endkunden bei Turnarounds, Projekten und regelmäßigen Wartungsarbeiten. I-Rental ist in Antwerpen ansässig und hat auch Niederlassungen in Zelzate (Gent), Le Roeulx (Bergen), Awans (Luik) und Sandouville (Le Havre – Frankreich). Bei I-Rental arbeiten etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf www.i-rental.be.

Über Indu-Tools
Indu-Tools ist ein Spezialist auf dem Gebiet der Vermietung von Maschinen und Werkzeugen in den Bereichen Industrie, Metall und Offshore und vermietet unter anderem Schweißgeräte, pneumatische, hydraulische und elektrische Werkzeuge für Strom, Luft und Licht. Indu-Tools bietet Kunden ein Gesamtpaket an Dienstleistungen bei Turnarounds und Projekten an und auch eine Vor-Ort-Werkstatt mit Personal ist möglich. Indu-Tools hat seinen Sitz in Rotterdam und verfügt über Filialen in Beverwijk und an den Standorten von Esso und Shell in Rotterdam. Bei Indu-Tools arbeiten etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.